De stichting bestaat uit een bestuur van vijf personen en weet zich gesteund door veel vrijwilligers. Jaarlijks gaan mbo- en hbo-studenten met het Creaproject naar Tondano voor het geven van lessen. Andere toekomstondersteunende projecten zijn het coachingsproject Hari Depan Saya en het Studiefonds. 

Ritsko van Vliet - voorzitter
Coördinator communicatie en sponsoring

Nynke Beintema - secretaris
Fondsenwerving

Erik Baas - penningmeester

Frank Persijn - algemeen bestuurslid

Coördinator coachproject Hari Depan Saya en studiefonds

Denise Stinstra - algemeen bestuurslid  
Contact Creaproject en Adoptiestudent

////////////////////////////////////////////////////////

Watse Tigchelaar - erelid
Adviseur bouw en onderhoud

Gerard Draaisma - adviseur
Coördinator Creaproject

(vlnr) Frank Persijn, Watse Tigchelaar, Gerard Draaisma (creaproject) en Ritsko van Vliet


 

Deel deze pagina