Missie met 4 p's: Stichting Amurang wil met passie kansarme kinderen en jongeren op Noord-Sulawesi op een persoonlijke manier hun toekomst een permanent perspectief geven. 

 
In de statuten van stichting Amurang is als doel vastgelegd: Het verbeteren van het welzijn van kansarme kinderen en jongeren in Amurang en omgeving. De eerste noodzaak was het bouwen van een tehuis voor de opvang van dertig gevluchte kinderen uit Poso. In 2006 was het tehuis klaar. Door het neerzetten van een tehuis zijn veel kansarme kinderen en jongeren van goed onderdak verzekerd. Een vrijwilligster adviseerde om ook de onderwijsfaciliteiten te optimaliseren. Daarom steunde de stichting de bouw van een nieuwe basisschool. 

Stagiaires van het Friesland College en NHL Hogeschool geven workshops en lessen en twee keer zijn er leraressen Engels drie maanden langs geweest. In het najaar van 2010 richtten docenten van het Amstel-instituut een technieklokaal in. Voor de duurzaamheid van dit project verzorgden zij een jaar later een masterclass voor de leerkrachten. Het coachproject Hari Depan Saya leert de onderwijzers om bij schoolverlaters talenten te ontdekken en hun te stimuleren om door te studeren. Studiefonds Amurang steunt jaarlijks vijftien studenten met een studiebeurs en 12 scholieren met een studiebijdrage. 

Het werkgebied van stichting Amurang is in 2012 uitgebreid naar het in de buurt gelegen Tondano. In 2015 is ook daar een nieuw tehuis geopend. 

Deel deze pagina